Friday, October 12, 2012

Fieldwork in Arjeplog

Today the fieldwork in Arjeplog starts.

Today's program: 

Fredag 12. oktober

09.00-10.30
Språkdokumentasjon – innledning
v/Joshua Wilbur, Michael Rießler og Kristina Kotcheva-Rießler

11.00-12.00
Innsamlingsmetoder i prosjektet Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn)
v/Øystein A. Vangsnes og Maia Andréasson

13.00-14.00
Opptaksteknikker – lyd og video, spørreskjema
v/Joshua Wilbur, Øystein A. Vangsnes og Michael Rießler

14.15-15.15
Innføring i bruk av ELAN
v/Michael Rießler og Joshua Wilbur

15.45-17.00
Praktiske øvinger med ELAN og annet
v/Michael Rießler, Kristina Kotcheva-Rießler og Joshua Wilbur


Read more about the fieldwork here:


/Maia

No comments: