Monday, January 10, 2011

Ny bok om Österbottnisk syntax

ANN-MARIE IVARS
Sydösterbottnisk syntax

Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten. Här beskrivs hur fraser och satser är uppbyggda, vilka funktioner de har och vilka betydelser de bär.

Vissa uttryckssätt behandlas översiktligt, andra mer ingående. En djupare analys ägnas nominalfraser som ena byxor, (plocka) blåbären, färskbröd, min en syster, (i) handen av mig, bullpåse, verbfraser som skulle ha bort fått sett, ha bilen borttappad, samtalsmarkörer som vetjahe, nåvetjaduvet samt narrativa bisatser och satsstrukturer som Du var inte aldrig det, inte?, inte visste det de något. Användningen av fraser och satser belyses med språkprov som samtidigt ger en inblick i livet i helg och söcken i bygden i äldre tid. Boken avslutas med ett prov på folklig berättarkonst: ”Brudraden på Boberget”.

Ann-Marie Ivars (f. 1941) har varit redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon har lång erfarenhet av att teckna upp och spela in dialekt och stadsmål och har tidigare publicerat monografier och artiklar om de lokalspråk som talas i hennes hemtrakter i södra Österbotten – och som emigrantspråk i Amerika och Sverige. Efter doktorsavhandlingen Från Österbotten till Sörmland (1986) har hon gett ut monografierna Närpesdialekten på 1980-talet (1988) och Stad och bygd (1996). Åren 1989–1995 ledde hon forskningsprojektet Finlandssvenska stadsmål och 2004–2008 insamlingsprojektet Spara det finlandssvenska talet som avsåg att dokumentera talspråket i hela dess bredd i början av 2000-talet.

Se www.sls.fi/press för omslagsbild och information om recensionsexemplar.

Ann-Marie Ivars, Sydösterbottnisk syntax, 319 s.
ISBN 978-951-583-213-9
Studier i nordisk filologi 84 (ISSN 0356-0376)
SSLS 743
Pris: 30 euro
Beställningar: Svenska litteratursällskapet i Finland, info@sls.fi eller +358 (0)9 618 777

No comments: